Купить SSL-Сертификаты для сайта
SSL-сертифікати / Домени Швидко та недорого
Головна -> Договір-оферта

Публічний договір

про надання послуг реєстрації SSL-сертифікатів

Ця угода є пропозицією (публічною офертою) для будь-якої юридичної або фізичної особи укласти договір про надання послуг з реєстрації SSL-сертифікатів (далі — Договір). Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх споживачів.

Згідно зі ст. 642 Цивільного Кодексу України підтвердженням прийняття умов цього Договору є факт здійснення платежу фізичною або юридичною особою в рахунок оплати послуг і отримання Виконавцем підтвердження факту такої оплати.

Пропозиція укласти договір (оферта) вважається прийнятою при реєстрації юридичної або фізичної особи на веб-сайті Виконавця за адресою https://cheapssl.com.ua

Для цілей цього Договору застосовуються наступні основні терміни та скорочення:

Абонент – фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору та сплатила послуги, що надаються Виконавцем.

Акаунт – обліковий запис, розміщений на сайті cheapssl.com.ua, що містить відомості і інформацію про абонента, яка необхідна для його обліку, персоналізації та авторизації.

Виконавець — зареєстрована в Україні юридична особа, яка надає послуги з реєстрації та підтримки SSL-сертифікатів.

SSL сертифікат - це цифровий підпис, який дозволяє забезпечити безпечне зашифроване з'єднання між веб-сервером (сайтом) і веб-клієнтом (браузером) за допомогою протоколу HTTPS.

Послуги — надання Абоненту послуг реєстрації SSL-сертифікатів, що споживаються в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності.

Реєстрант — особа (Абонент), в інтересах якої здійснюється реєстрація SSL-сертифікатів.

Реєстратор — особа (виконавець), яка надає послуги забезпечення реєстрації та функціонування SSL-сертифікату.

Приймаючи умови цього Договору, Реєстрант підтверджує, що:

 • за його відомостями, ні реєстрація SSL-сертифікату, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 • контактна інформація, яка надається при реєстрації SSL-сертифікату, є вірною і актуальною;
 • контактна інформація про Реєстранта може бути опублікована в відомостях про власника SSL-сертифікату.
 1. Предмет договору

1.1. Виконавець пропонує Реєстрантам свої послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Послуги забезпечуються за допомогою веб-інтерфейсу і спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення.

1.3. Виконавець надає Абоненту наступні послуги:

 • реєстрація та підтримка SSL-сертифікатів;
 • послуги технічного консалтингу в області реєстрації SSL-сертифікатів.

1.4. Виконавець здійснює реєстрацію SSL-сертифікату на підставі договорів, укладених з Реєстратором (Центром підпису).

1.5. Операції з SSL-сертифікатами виконуються відповідно до правил і регламентів, що встановлені Реєстратором SSL-сертифікатів.

1.6. Абонент підтверджує, що на момент укладення цього Договору ні реєстрація SSL-сертифікату, ні порядок його використання не порушують прямо або побічно права третіх осіб.

1.7. Послуги надаються Абонентам, які мають доступ до мережі Інтернет та встановлене програмне забезпечення для роботи з веб-інтерфейсом, на основі цього Договору.

 1. Особисті дані

2.1. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Абонент є фізичною особою, дає згоду на обробку Виконавцем своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2. Обробка персональних даних Абонента здійснюється з метою забезпечення отримання ним рахунків, актів та інших документів, здійснення взаєморозрахунків, виявлення та запобігання порушенням прав Абонента та/або його клієнтів, порушень прав третіх осіб, забезпечення безпеки та усунення технічних несправностей.

2.3. В окремих випадках Абонент за вимогою Виконавця зобов'язаний надати письмову згоду третіх осіб на обробку їх персональних даних.

2.4. Укладаючи цей договір, Абонент погоджується з тим, що доступ до персональних даних Абонента мають співробітники та консультанти Виконавця.

2.5. Виконавець має право надавати доступ та передавати надані персональні дані Абонента третім особам з метою дотримання цього Договору. У разі необхідності передачі персональних даних Абонента з метою, не пов'язаною з цим Договором, Виконавець повідомляє про це Абонента шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу, надану Абонентом.

2.6. З метою надання послуг реєстрації SSL-сертифікатів за Договором, персональні дані Реєстранта, а також персональні дані третіх осіб, що надані Реєстрантами за їх згодою, можуть передаватися Реєстратору SSL-сертифікату, в якому реєструється SSL-сертифікат.

2.7. Персональні дані, надані Абонентом, є особистою і конфіденційною інформацією згідно Політиці конфіденційності Виконавця

 1. Права та обов'язки сторін

3.1. Обов'язки Виконавця:

 • надавати в повному обсязі послуги Абоненту на умовах, визначених цим Договором;
 • надавати послуги в разі наявності оплати від Абонента, що відповідає вартості послуг;
 • вживати всіх необхідних заходів для надання високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між Виконавцем і Реєстрантом, так і за участю третіх осіб, вживати всіх законних заходів для захисту інтересів Реєстранта (Абонента).

3.2. Обов'язки Абонента:

 • надати повну, правдиву і точну інформацію в кількості, необхідній для надання послуг Виконавцем. Інформація, надана Абонентом, за винятком персональних даних Абонента, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах;
 • оновлювати контактні дані та інформувати Реєстратора про зміну контактних даних протягом 7 (семи) днів з дня, коли такі дані змінилися;
 • надавати відповідь на запит Реєстратора про підтвердження актуальності наданої Абонентом персональної інформації протягом 7 (семи) днів з дня отримання такого запиту;
 • на вимогу Виконавця надати копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу Абонента;
 • оплачувати Послуги відповідно до умов цього Договору та обсягу послуг, які повинен надати Виконавець.

3.3. Права Виконавця:

 • — тимчасово або повністю припинити надання послуг Абоненту та вимагати письмових пояснень від Абонента у випадках: відсутність оплати за Послуги; надання Абонентом недостовірної або неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу Виконавця, ненадання Абонентом відповіді на запит Виконавця про підтвердження актуальності контактних даних протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання такого запиту; дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та до інших систем через Інтернет;
 • — в разі порушення Абонентом своїх зобов'язань за цим Договором припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.

3.4. Права Абонента:

 • вимагати від Виконавця надання Послуг в обсязі і на умовах цього Договору;
 • отримувати від Виконавця інформацію про Послуги;
 • надавати скарги, зауваження та пропозиції щодо надання Виконавцем послуг.
 1. Вартість послуг і порядок розрахунків

4.1. Оплата послуг Виконавцем здійснюється в національній валюті за курсом на момент оплати і відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуг на умовах 100-відсоткової передоплати.

4.2. Послуги вважаються сплаченими в момент надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.3. У разі несплати або несвоєчасної оплати Виконавець має право призупинити/зупинити надання послуг і не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.

4.4. Здійснюючи оплату, Абонент зобов'язаний вказати в платіжному документі номер рахунку-фактури, виданої Виконавцем, і ідентифікувати оплачувані Послуги.

4.5. У разі, коли оплачений SSL-сертифікат не може бути зареєстрований або не може бути продовжений термін його дії з незалежних від Виконавця причин, перерахована реєстрантом сума може бути використана їм для оплати інших послуг або повернена реєстрантам будь-яким доступним на той момент часу способом за вирахуванням комісії платіжної системи за переказ грошей.

 1. Зобов'язання при реєстрації. Пароль і безпека

5.1. Для того, щоб скористатися сервісом Виконавця, Реєстрант погоджується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе в кількості, необхідній для надання послуг. Реєстрант зобов'язується самостійно підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

5.2. Реєстрант несе відповідальність за безпеку свого логіну і паролю, а також за все, що буде зроблено на сайті Виконавця під логіном і паролем Реєстранта. Реєстрант погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного реєстрантом) доступу з логіном і паролем Реєстранта і/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Реєстрант самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з сервісом Виконавця. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, яке може статися через порушення Реєстрантом положень цієї частини Договору.

5.3. Реєстрант погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини сервісу, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Реєстранту Виконавцем . Виконавець не несе ніякої відповідальності ні за яким договором між Реєстратором та третіми особами.

 1. Порядок надання послуг

6.1. Виконавець не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі надані Послуги надаються за принципом «як є», враховуючи, що технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість надання послуг або їх несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості надання Послуг або їх несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції, дії органів влади і інше).

6.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань з причин, Виконавець несе відповідальність в межах сум, отриманих від Абонента в якості оплати послуг.

6.4. Виконавець не несе матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від Абонента в якості оплати за Послуги.

6.5. Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування клієнта без відшкодування вартості послуг в наступних випадках:

 • систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / міжконфесійну ворожнечу, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками і т.д.);
 • зловмисні дії (злом, атака і т.д.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів Виконавця або ж на дискредитацію Виконавця
 • в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках;
 • в разі, якщо за належним чином оформленою вимогою компетентних органів (судів, правоохоронних органів) контактна інформація, подана Реєстрантом, не дозволяє встановити Реєстранта SSL-сертифікату, а також у випадках, коли контактна інформація не є достовірною.
 1. Особливості реєстрації SSL-сертифікатів

7.1. SSL-сертифікати рівня BUSINESSTRUST, CODE SIGNING SSL передбачають необхідність проведення додаткової верифікації даних Реєстранта з боку Реєстратора.

 1. Відповідальність перед третіми особами

8.1. Виконавець не несе ніякої відповідальності за використання SSL-сертифікатів, зареєстрованих з його допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під доменними іменами, для яких зареєстрований SSL-сертифікат.

 1. Дія договору. Термін дії. Порядок зміни і розірвання

9.1. Абонент має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку повернення грошових коштів, в тому числі передоплати за Послуги, не здійснюється.

9.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Абоненту без роз'яснення причин, при цьому здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного обсягу послуг.

9.3. Договір набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому цим Договором, і діє протягом терміну дії замовленої послуги.

9.4. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 1. Порядок розгляду претензій та вирішення спорів

10.1. Якщо інше не встановлено додатковою угодою між Виконавцем і Реєстратором, всі претензії, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція повинні направлятися на адресу електронної пошти [email protected]

10.2. Для вирішення спорів, що виникли між Виконавцем та Реєстрантами в результаті надання послуг, застосовується наступний претензійний порядок:

 • Реєстрант, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Виконавця, висилає останньому претензію на електронну пошту [email protected].
 • Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання претензії Виконавець може викласти свою позицію із зазначених в останній принципових питань і вислати свою відповідь за адресою електронної пошти, вказаною в претензії.

У разі недосягнення вирішення спору шляхом претензійного порядку, спір підлягає розгляду відповідно до Договору.

 • не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати користувача на основі наданих їм при реєстрації даних.
 • Виконавець залишає за собою право прийняття остаточного рішення за отриманою претензією.

10.3. У разі, якщо спір, що виник у зв'язку з реєстрацією та використанням доменного імені, неможливо врегулювати в претензійному порядку, суперечка вирішується компетентним судом.

10.4. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або не підлягаючим примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень Договору.

10.5. При розгляді спорів, у якості доказу сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (E-mail) зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом.

 1. Умови надання технічної підтримки

11.1. Служба технічної підтримки клієнтів працює за графіком затвердженим Виконавцем. Виконавець прагне забезпечити цілодобову доступність служби технічної підтримки.

11.2. З питань від Абонента щодо SSL-сертифікатів, що обслуговуються сторонніми Реєстраторами, технічна підтримка не надається.

ukrnames feature Видача SSL протягом 3-х хвилин

Повністю автоматизована система дає можливість отримувати SSL-сертифікати з перевіркою домену протягом декількох хвилин.

ukrnames feature Найкращі ціни і гарантія 100%

Знайшли вартість нижче, ніж у нас на сайті? Повідомте про це нас — ми надамо ще нижчу і вигіднішу ціну на сертифікат.

ukrnames feature SSL безкоштовнона 90 днів

90-денний SSL-сертифікат від GoGetSSL — можливість переконатися в надійності сертифікатів, перш ніж їх купувати.

ukrnames feature Поверненняпротягом 30 днів

Наш пріоритет - задоволений клієнт. Якщо протягом 30 днів вам не сподобається сертифікат, ми повернемо його вартість